ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری جز بسیار مهمی از دانش یک مهندس معماربوده و طراحی بر اساس ضوابط و اصول مباحث مقررات ملی نشان از کار بلد بودن معمار داشته و عدم برگشت نقشه به دلیل رعایت نشدن اصول طراحی بسیار به آینده شغلی معمار صدمه خواهد زد. 

ما در این مطلب تلاش کردیم تا تعدادی از این ضوابط که کاربرد بیشتری دارند رو به شما یادآوری کنیم :

 • قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه ۲٫۵ متر
 • قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۴٫۵ متر
 • قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه ۷ متربیشتر بدانیم: ستون گذاری در معماری
 • طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر
 • حداقل فضای یک پارکینگ ۲٫۵*۵ متر
 • شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور ۵ متر
 • حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر
 • عرض رمپ یکطرفه ۳ متر و دوطرفه ۶ متر
 • عرض رمپ قوسی یکطرفه ۳٫۶۵ متر و دوطرفه ۷ متر
 • شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها ۴٫۵۷ متر است.
 • شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد( ‍حداکثر شیب رمپ پارکینگ 15 درصد می باشد، ولی در یک متر ابتدا و انتها حداکثر شیب باید 10 درصد یا کمتر باشد)

 • هر واحد بالای ۱۰۰ متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.
 • واحد مسکونی کوچکتر از ۱۵۰ متر یک پارکینگ -۱۵۰ تا ۲۰۰ متر ۱٫۵ پارکینگ – بیش از ۲۰۰ متر دو پارکینگ
  همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.
 • حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی ۲٫۹۰ متر

 • حداکثر ارتفاع پارکینگ ۲٫۲۰ متر
 • حداکثر ارتفاع مفید پیلوت ۲٫۴۰ متر
 • حداکثر ارتفاع زیرزمین ۲٫۲۰ متر
 • حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری ۴٫۵۰ متر
 • حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ ۱٫۸۰ متر
 • ارتفاع مفید خرپشته ۲٫۲۰ متر
 • ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر ۹۰ سانتی متر
 • حداقل ارتفاع فضاهای بهداشتی و راه پله

 • حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.
 • حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد ۲ متر و اگر سرتاسری نباشد ۳ متر
 • احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر و در گذر بالای ۲۰ متر ۱۲۰ سانتی متر مجاز است.ارتفاع این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان ۳٫۵۰ متر

 • حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب ۲٫۵۰ متر – نشیمن ۳٫۰۰ متر – پاگرد ۱٫۲۰ متر
 • نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر از ۸ متر باشد.
  ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی ۳*۴ متر و برای آشپزخانه ۲*۳ متر می باشد
 • ابعاد مفید آسانسور ۲*۱٫۶۰ متر
 • حداقل ارتفاع چاله آسانسور ۱٫۵۰ متر
 • ایجاد واحدها مسکونی، تجاری اداری بصورت توامان در یک ساختمان
  ایجاد واحدهای مسکونی و دفاتر  تجاری و  اداری توامان در طبقات بالای همکف یک ساختمان در پهنه مختلط (کار و فعالیت و سکونت) ، مشروط به ایجاد دسترسی مستقل از معبر برای قسمتهای مسکونی و نیز عدم ارتباط طبقات و واحدهای مسکونی با غیرمسکونی، مجاز خواهد بود.
 • استعلام فضای سبز و تهیه عکس از درختان برای زمین های بالای ۵۰۰ مترمربع .