محدودیت ارتفاع ساختمان

امروزه ساخت و طراحی ساختمانها بر طبق ضوابط و اصول مهم شهرداریها و معماری بسیار دارای اهمیت بوده و برای طراحان بسیار مهم می باشد که این اصول طراحی را رعایت کنند . بنابراین در این راستا تیم گروه مهندسین بام شیب سعی در کمک به شما عزیزان برای هر چه بالاتر بردن سطح اطلاعاتی دارد . یکی از این عوامل مهم در طراحی رعایت محدودیت های ارتفاعی با توجه به تعداد طبقات می باشد که  ما در اینجا محدودیت های ارتفاعی را برای شما قرار می دهیم .