محاسبه سریع ابعاد تیر بتنی

همانطور که می دانید اینکه یک مهندس بتواند ابعاد احتمالی تیر و یا ستون یک ساختمان را با توجه به شرایط و تعداد طبقات حدس بزند امری مهم و بسیار حیاتی بوده و هست و اگر بتوانیم حتی تعداد و نوع میلگرد را نیز ذهنی محاسبه کنیم نشان از علم بالا ما در زمینه کاری خودمان است . با توجه به تمامی این اهداف ما جداولی را برای شما عزیزان تهیه کردیم تا بتوانید تا حد بسیار زیادی این کار را انجام دهید . امیدواریم براس شما مفید باشد .