محاسبه سریع ابعاد ستون بتنی

تخمین ابعاد ستون در ساختمان کاریست که با توجه به تجربه و میزان اطلاعات مهندسی امکان پذیر می باشد چراکه حتی نرم افزارها هم برای طراحی سازه به علم مهندسی شما تکیه کرده و شما باید در ابتدا کار ابعاد ستون احتمالی را به نرم افزار دهید و بعد آن را برایتان تحلیل کرده و بفمید که درست بوده انتخابتان یا نه . بنابراین انتخاب درست ابعاد ستون می تواند تا حد زیادی در وقت و هزینه شما صرفه جویی کرده و سواد مهندسی شما را به رخ بکشد . همچنین دانستن این امر به مهندسان معمار عزیز نیز در امر طراحی معماری و پلان به جهت تفکیک فضاها کمک شایانی خواهد کرد. ما در اینجا ۲ جدول قرار داده ایم . یک جدول برای مناطق با لزره خیزی کم و متوسط و یک جدول برای مناطق با لرزه خیزی زیاد و خیلی زیاد . برای اینکه بدانید شهر شما در کدام منطقه از نظر لرزه خیزی قرار دارد می توانید روی نام مرکز لزره نگاری ایران کلیک کنید.