رمپ چیست؟

رمپ به سطح شیبدار جهت اتصال مكان های دارای اختلاف سطح گفته می شود.

انواع رمپ

رمپ دارای سه حالت زیر می باشد

 1. رمپ آدم رو رمپ آدم رو با حد اكثر شیب 12.5 درصد  حداقل عرض 110 سانتی متر،حداقل ابعاد پاگرد 150*150 و طول بدون پاگرد حداكثر 900 سانتی متر
  به ازای هر 9متر طول شیب باید یک پاگرد یا استراحتگاه در نقاط شروع و پایان رمپ (شیب راه) در نقاط گردش حرکت ورود و خروج فضاها درب ها و… در نظر گرفته شود.
 2. رمپ معلولین
  حداكثر شیب 8 درصد ،حداقل ابعاد پاگرد 150*150 وحداكثر طول بدون پاگرد 900 سانتی متر
 3. رمپ ماشین رو
  حداكثر شیب 15 درصد ،حداقل عرض در حالت مستقیم 350 سانتی متر و در حالت پیچ 375 سانتی متر و در طول بدون پاگرد آزاد می باشد .

درصد رمپ نشان دهنده ی  این موضوع می باشد كه به ازای هر یك متر طول رمپ،درصد رمپ عدد تغییر ارتفاع برحسب سانتی متر را نشان می دهد.

محاسبه طول غیر سرگیر در رمپ

میزان طول غیر سرگیر رمپ به ارتفاع آزاد روی رمپ جهت عبور خودرو و ارتفاع مفید آن طبقه بستگی دارد. ارتفاع طبقه براساس نوع توقفگاه متغیر است. به عنوان مثال توقفگاه کوچک طبق مبحث چهارم مقررات ملی ۲٫۲۰ می باشد. یا در توقفگاه متوسط و بزرگ ۲٫۴۰ می باشد. همچنین ارتفاع آزاد روی رمپ نیز در توقفگاه های کوچک ۱٫۹۵ و در توقفگاه های متوسط و بزرگ ۲٫۱۰ می باشد.

در طبقه همکف از ابتدای رمپ تا زمانی که به حداقل ارتفاع آزاد روی رمپ برسیم باید بدون طراحی رها شود. بنابراین تنها از انتهای رمپ می توان بخش مشخص شده ای را در طبقه همکف به عنوان فضا مورد طراحی قرار داد.

 1. ارتفاع آزاد روی رمپ (براساس نوع توقفگاه )
 2. ارتفاع مفید طبقه (ارتفاع از کف تا زیر سقف) در واقع ضخامت سقف در این محاسبه لحاظ نمی شود.
 3. در حین محاسبه به یک متر طول انتهای رمپ که شیب ۱۰% دارد باید توجه کنید.

محاسبه طول رمپ چرخشی

رمپ چرخشی شامل سه شعاع داخلی ، میانی و خارجی رمپ است. طبق مبحث۴ مقررات ملی ساختمان، شعاع داخلی چرخش یک خودرو حداقل ۵ متر است.  بدین معنی که داوطلب جهت ترسیم رمپ چرخشی باید عدد ۳/۵۰ متر عرض رمپ را به این عدد اضافه کند.

لذا شعاع داخلی رمپ ۵متر ، شعاع میانی ۶٫۷۵ متر و شعاع خارجی برابر ۸٫۵۰ متر می باشد.

برای محاسبه طول یک ربع دایره رمپ چرخشی ، کافیست محیط ربع دایره به شعاع مشخص را به دست آورده و سپس تقسیم بر ۴ کنیم. اینکه کدامیک از سه شعاع داخلی میانی و خارجی برای محاسبه طول رمپ باید در نظر گرفت، به شیب رمپ بستگی دارد.

نكات  لازم و مفید در طراحی رمپ

 • در صورت استفاده از دوگروه رمپ مذكور به صورت هم زمان ، درصد شیب رمپ مطابق با عدد كم تر می باشد .یعنی درصد شیب كمتر در نظر گرفته می شود .
 • عرض رمپ معلولین و آدم رو حداقل 110 سانتی متر و حداقل عرض رمپ اتومبیل رو 3.5 متر می باشد.
 • طول رمپ ، تصویر رمپ در سطح افق است.
 • معادل1.33 سانتی متر طول افقی رمپ با شیب 15 درصد برای هرپله محاسبه می گردد.
 • رمپ جزو سطح اشتغال محاسبه نمی گردد .یعنی اگر فضای باز مثلا حیاط داشته باشیم ، رمپ داخل حیاط طراحی می گردد.
 • در طبقه زیرزمین زیر رمپ معلولین و پله طبقه ی همكف نمی توان پاركینگ طراحی كرد.اما اگر ارتفاع مفید زیر رمپ 220 سانتی متر باشد می توان پاركینگ طراحی كرد .
 • در رمپ آدم رو اگر شیب بیش از 6.6 درصد (1 به 15) نباشد نیازی به پاگرد نیست.
 • اگر شیب رمپ آدم رو یا معلولین بیش از 6.5 درصد باشد وجود نرده  با ارتفاع 110 سانتی متر لازم است.
 • در شیب اتومبیل رو به جهت اینكه كف اتومبیل به زمین برخورد نكند ، به اندازه 1 متر از ابتدا و تنهای رمپ شیب 10 درصد در نظر گرفته می شود .

نحوه ترسیم صحیح هاشور رمپ