محاسبه سریع تعداد بلوک برای دیوار چینی

محاسبه سر انگشتی مصالح مصرفی در ساختمان برای مهندسان عزیز بسیار کارآمد بوده و دانستن آن نشان از هوش و استعداد مهندسی شما است بنابراین در راستای این امر ما سعی خواهیم کرد از این به بعد به شما کمک کرده و جداول مختلف برای این کار را در اختیار شما قرار دهیم . در زیر جدول محاسبه سر انگشتی بلوک مورد نیاز دیوار چینی برای شما عزیزان قرار داده ام :