رمپ چیست؟

رمپ (شیب راهه) سطح شیب داری است كه برای ارتباط دادن دو فضا غیر همسطح بكار می رود.

علت آجدار نمودن رمپ چیست؟

 • جهت پیشگیری از سر خوردن اتومبیل در مسیر رمپ و ایجاد اصطكاك و هدایت آب ، شیب رمپ ، به شكل آجدار و مورب كه نمای آن از جلو مانند بریدگی هایی حدود 2 سانتی متر است ساخته می شود.
 • نظر به اینكه طول شیب قسمتی از رمپ در ناحیه حیاط می باشد برای پیش گیری از نفوذ آبباران و برف و … در ناحیه ختم شیب داخل پاركینگ حوضچه ای كوچك ساخته می شود.

 • زیرآب حوضچه توسط لوله و سیفون شتر گلو به چاه فاضلاب و یا چاه آب باران كه به همین منظور حفر شده ریخته می شود
  روی حوضچه شبكه فلزی سبب پوشش مشبك آن می گردد.


 • اجرای شیب داری از سطح زمین و كف حیاط یا محوطه یا خیابان به پاركینگ می باشد معمولا اختلاف ارتفاع بین منفی سطح(-)و یا مثبت (+) توسط رمپ پیموده می شود.
 • منفی سطح برای پاركینگی كه از سطح زمین پایین رفته و مثبت سطح برای پاركینگ های چند طبقه ای كه ساخته می شود می باشد رمپ در وضعیت ساختمان شمالی-جنوبی-شرقی-غربی نسبت به استقرار ساختمان در كنار خیابان طراحی و ساخته می شود
 • نحوه محاسبه طول رمپ
  • همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کند یک ارتفاع با دو شیب مختلف محاسب شده است.برای محاسبه کافی است در صد شیب را با ارتفاع ضرب کرده تا طول شیب به دست آید.
  • چنانچه شیب با درصد كمتر استفاده شود طول رمپ افزایش می یابد.

فرمول محاسبه شیب رمپ

(طول عمودی تقسیم بر طول افقی )*100

حداکثر شیب مجاز رمپ ماشین رو چند درصد است؟

 • شیب رمپ در شیب راه های مسقف با طول بیش از ۲۰ متر حداکثر 16 درصد
 • شیب رمپ در شیب راه های مسقف با طول کمتر از ۲۰ متر با شیب حداکثر 17 درصد
 • شیب رمپ در شیب راه های روباز کما فی السابق حداکثر ۱۵ درصد میباشد
 • نکته : یک متر ابتدا شیب رمپ و انتها شیب رمپ حداکثر  ۱۰ درصد باید  رعایت گردد.
 • حداكثر ميزان شيب ايستگاه قبل از رمپ پاركينگ پنج درصد ( 5%) مي باشد.

شیب رمپ سواره

چنانچه بیشتر از 15 درصد باشد شیب تند می گردد و خطر سرخوردن اتومبیل و عدم كنترل آن در شیب به وجود می اید از اینرو شیب 15 درصد برای اتومبیل مناسب است.


حداقل ارتفاع سرگیر مسیر رمپ

حداقل ارتفاع سرگیر مسیر رمپ 1.80 متر می باشد.

نکته اجرای شیب رمپ

 • بهتره  شیب رمپ، که از زیر درب شیب رو ملایم کنید چون در  انتهای رمپ مشکل سرگیری دارید.
 • در طراحی شیب راهه های مربوط به پارکینگ ها (رمپ ها) در کاربری های مسکونی بیش از 24 واحد حداکثر15 درصد و در سایر کاربریها و مسکونی هایکمتر از 24 واحد حداکثر تا 17درصد درنظر گرفته شود.
 • معمولاً عرض رمپ دو طرفه 5/50 متر  و عرض رمپ یك طرفه كه فقط یك اتومبیل رفت و آمد دارد 3/50 متر می باشد .
 • کنترل اجرای شیب رمپ به عهده مهندس ناظر  معمار است و در موقع سازه به عهده مهندس ناظر  سازه می باشد
 • برای کلیه واحدهای مسکونی بیش از 14 واحد پارکینگ که نیاز به رمپ ورود وخروج خودرو دارد تعبیه ی یک توقفگاه به طول 5 متر قبل از شروع رمپ الزامی است.
 • رمپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد.
 • رمپ های زیرزمین 1 -به 2 -جزء سطح اشغال زیرزمین ها محسوب نمیشود .


 • حداقل فاصله ارتفاع آزاد رمپ پارکینگ ها در محل ورودی و خروجی از پایین ترین نقطه سقف پارکینگ تا
  کف رامپ بایستی در پارکینگ های خصوصی حداقل 1/90 و در پارکینگ های عمومی حداقل 2/20 متر
  در نظر گرفته شود

شیب رمپ افراد معلول

 • شیب رمپ معلولین حداکثر 8 درصد درنظر گرفته شود.
 • شیب رمپ افراد معلول ۵% بدون در نظر گرفتن پاگرد اجرا می‌شود.
 • اگر شیب رمپ افراد معلول ۸% در نظر گرفته شود و طول آن بیش از ۹متر باشد به ازای هر 9 متر طول رمپ تعبیه یک پاگرد به عمق حداقل 1/20 الزامی است.
 • تعبیه پاگردها در محل چرخش یا شکست مسیر رمپ الزامی است.
 • عرض مفید رمپ معلولین حداقل1/10متر درنظر گرفته شود.
 • در رمپ معلول با طول بیشتر از ۳متر (حداکثر طول مجاز ۹متر)برای هرمتر افزایش طول، ۵سانتیمتر به عرض آن اضافه و ۵/درصد از شیب آن کاسته می شود


رمپ کالسکه و ویلچر

 • در محل تقاطع خیابان ها پیاده رو ها داری شیب کوچکی می شوند که درآن حالت سالمندان، معلولان، یا کالسکه کودکان و چرخ های دستی خرید بدون مشکل از تقاطع رد شوند.

شیب رمپ برای پیاده

 •  شیب رمپ برای پیاده  5%  تا 10%در نظر گرفته می شود.
 • ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح فضا یا بام در دسترس، باید حداقل ۱۱۰ سانتی متر و از لبه پله یا سطح شیب  دار که  شیب رمپ پارکینگ  هم جزو آن است  حداقل ۹۰ سانتی متر باشد.

نکته حقوقی شیب رمپ برای  مهندسین ناظر ، طراح و مجری

 • فرض کنید در هنگام بهره برداری ، ماشینی هنگام ورود به پارکینگ به دلیل شیب زیاد نتوانست ماشین را کنترل کند و براثر تصادف موجب خسارت شد، اگر مالک خودرو از نحوه اجرا و شیب زیاد رمپ شکایت کند.
  مجری و ناظر معماری که قاعدتا باید از ضوابط شهرداری و شهرسازی مطلع باشند نیز مسئول هستند و طراح معماری و مرجع تائید کننده نقشه ها نیز مسئول خواهد بود.
 • مهندسین ناظر وظیفه کنترل نقشه های تائید شده از جانب شهرداری و مهندس محاسب یا طراح معمار را دارند
 • مثلا اگر درصد فولاد موجود در مقطع کمتر از حد مجاز آئین نامه ای یا شیب رمپ پارکینگ مطابق نقشه مصوب مخالف ضوابط شهرداری باشد ، از مهندس ناظر خواهند پرسید که شما که نقشه ها را روز اول امضا و مهر کردید چرا کنترل ننمودید؟

نکته ناظر معماری در  کنترل شیب رمپ ها

 • نظارت معماری عبارت از اقدامات لازم در جهت انطباق عملیات معماری با نقشه‌های طراحی و اجرایی معماری تأیید شده از طرف نظام مهندسی و پروانه صادره از سوی شهرداری می‌باشد
 • کنترل تمام شیب رمپ ها بر گردن مهندس ناظر معماری است
 • کنترل شیب بندی محوطه ها و پارکینگ ها بر گردن مهندس ناظر معماری است