قالب بندی ستون ها

 • روغن کاری قالب های ستون
 • اجرای قالب بندی ستون

روغن کاری قالب های ستون

 • برای رها کردن قالب بتن از نوعی روغن شيميايي استفاده می شود که به آن روغن قالب بتن می گويند.
 • اين روغن بر مبنای مواد نفتی است و در آن از مواد شیمیایی و روغن های مخصوص استفاده می شود.
 • روغن قالب بتن، به صورت یک روغن محلول در آب می باشد.
 • نحوه عملکرد روغن قالب بتن، به گونه ای است که در هنگام واکنش با مواد شيميایی که در بتن موجود است، بر روی قالب بتن يک لايه نازک ايجاد می کند که اين لایه دارای خاصيت دفع آب می باشد.بنابراين می تواند به راحتی قالب را از بتن جدا نمايد. علاوه بر این، این نوع روغن قادر است تا از قالب های چوبی و همچنين فلزی محافظت نمايد.
 • به طور کلي از روغن قالب بتن به منظور ممانعت از چسبندگی بتن به قالب و همچنين براي جدا کردن بتن از قالب بتن استفاده می ذشود. در داخل روغن قالب بتن از امولسيونی استفاده شده است که قادر است تا بر روی قالب بتن يک لايه نازک ايجاد نمايد، اين لايه به راحتي قالب را از بتن جدا می نمايد.

نکات مهم قالب بندی ستون

 • در قالب بندی ستون ها نصب قالب ها در موقعيت مسطحاتی خود است كه قبل از نصب قالب ابتدا ريسمان كشی كرده و بتن پاشنه يا رامكا به ارتفاع 10سانتيمتر ريخته می شود كه قالب به آن می چسبد .
 • مساله مهم ديگر در قالب بندی ستون ها شاقول كردن قالب چه قبل از بتن ريزی و چه بعد از آن است، كه به كمك يك چوب به طول مشخص و يك ريسمان و وزنه يا آجر در انتهاي آن انجام مي گيرد كه بايد فاصله ريسمان از قالب همواره ثابت بماند.

شاقول کردن و شیلنگ تراز ستون

 • شاقول کردن ستون ها قبل از شیلنگ تراز و بتن ریزی
  کلیه ی ستون ها قبل از شیلنگ تراز و بتن ریزی باید یک مرحله شاقول و تراز شوند.
 • شيلنگ تراز ستون ها جهت تعيين کد ارتفاعی بتن ریزی
  به جهت تراز نبودن کف فونداسيون در زمان بتن ریزی، بعد از قالب بندی ستون ها بايد تراز نهايي و کد ارتفاعي بتن ستون ها توسط شيلنگ تراز و با علامت گذاری بر روی تک تک قالب ها مشخص شود. عدم رعايت اين نکته سبب مشکلات بسيار زيادی در زمان اجرای سقف خواهد شد.