ویلا

دست انداز یا O.K.B (اکابه) پنجره و ضوابط آن

/post-27

دست انداز یا O.K.B (اکابه) پنجرهO.K.Bمخفف کلمات آلمانی ocoupenci kingstone benchmarkاز کف تمام شده اتاق تا کف پنجره، يعنی ارتفاع ديواری که از کف اتاق تا زير پنجره ساخته می شود.نوشته های مشابه


کرموشدگی بتن چیست؟

/post-2

یکی از نقیصه های بتن ، علل بروز و همچنین راه های ترمیم آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این نقیصه که در تعداد قابل توجهی از سازه های بتنی به چشم می خورد ، موضوع کرمو یا شن نما شدن بتن (HoneyCombing) می باشد.بتن کرمو“کرمو  یا شن نما شدن بتن” ظاهری کاملاً متفاوت با “عدم تراکم کافی بتن” دارد. متاسفانه اغلب مهندسین ، تکنیسین ها و دست اندرکاران اجرای سازه های بتنی این دو عیب را یکسان می شمارند.